REGULAMENT DESFĂȘURARE

TABERE 7 SCĂRI

Tabere de aventură, engleză, ski și Scoala de Vară Brașov

A. ÎNSCRIERE, COMUNICARE
1.Înscrierea în tabără a participanților se face în baza acceptării condițiilor stipulate în formularul de înscriere grup ce va fi completat, semnat pe fiecare pagină, inclusiv anexa 1, și transmis electronic de către organizatorul/însoțitorul de grup de pe adresa de corespondență declarată, condiții care la rândul lor fac parte integrantă din prezentul regulament. Prin participanți se înțelege minorii și/sau adulții alții decât organizatorul/însoțitorul de grup așa cum apare în formularul de înscriere. Comunicarea oficială se face exclusiv pe adresele de e-mail ale însoțitorului de grup și organizatorului așa cum sunt ele scrise în formularul de înscriere.

B. SOSIRE, CAZARE, MASA, PLECARE
1. Însoțitorii de grup vor semna la sosirea în tabără prezentul regulament, pe fiecare pagină, la care se vor atașa: formularul de înscriere cu anexa 1, semnate, în format fizic, un tabel cu toți participanții la tabără, programul taberei, inventarele camerelor alocate grupului, precum și alte documente ce pot fi solicitate. Inventarele vor cuprinde și valoarea bunurilor. Eventuala deteriorare parțială sau totală a unor bunuri va fi suportată de către vinovați sau dacă nu se cunoaște vinovatul de către toți ocupanții respectivei camere, prin grija însoțitorului respectivului grup.

IMPORTANT!
Check-in-ul se face doar după prezentarea documentelor enumerate mai sus, semnate de către însoțitori și acceptate de către organizator.
2. Intervalul de sosire in tabără recomandat, duminica, 14.30-17.00. Check-in ul se face după ora 15.00. Verificarea inventarului camerelor se face la preluarea camerelor, eventuale neconcordanțe aducându-se la cunoștința organizatorului.
3. Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul însoțitorului grupului și fără înștiințarea scrisă de către acesta a directorului de tabără.
4. Nu pot fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția fraților și a surorilor.
5. Se interzice accesul băieților în camerele fetelor și a fetelor în camerele băieților, cu excepția cazurilor în care există permisiunea însoțitorului grupului.
6. Participanții vor încuia ușa camerei lor doar atunci când părăsesc camera.
7. Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba pe holuri sau în celelalte camere și vor păstra liniștea, ordinea și curățenia în camere și spațiile comune. Participanții au obligația respectării programului taberei așa cum este comunicat.
8. Participanţilor le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (PSI). Este interzisă folosirea oricăror aparate electrice altele decât cele specifice locației fără știința și permisiunea directorului taberei. Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea taberei, camerelor (mobilier, aparatură, pereți ,parchet, obiecte sanitare, accesorii, lenjerie, uși, geamuri, perdele, chei, etc.).
9. Participanţii nu vor deține și/sau utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca degradarea spațiilor de cazare (jucării lipicioase care pot afecta pereții, jucăriile cu praf tip „modellino” ,etc.).
10. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, masă, echipamente agrement, echipamentelor, altor persone etc., participantii, părinții/tutorii, după caz însoțitorii legali se obligă ca să suporte costurile aferente.
11. Alergarea în cameră și spații comune, escaladarea balcoanelor, alergarea pe scări, cățărarea, intratul în apa pâraului, aruncatul de pietre, tropăielile, jocurile dinamice și aruncarea de obiecte , cățararea în copaci, zgomotele puternice, țipetele și muzica la volum ridicat , înjurăturile, jignirile, etc. sunt interzise în spațiul de cazare și incinta taberei.
12. Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor și balcoanelor, blocarea ușilor, izolarea participanților. Se va acorda atenţie urcării şi coborârii scărilor.
13. Se vor respecta orarele meselor, locurile la masă precum și igiena obligatorie. Participanții vor fi încurajați să nu arunce mâncare, să debaraseze propriile farfurii și să colecteze selectiv deșeurile. Se interzice comandarea și/sau aducerea de alimente, băuturi alcoolice și nealcoolice în tabără. Însoțitorii au obligația inspectării și verificării participanților și camerelor acestora atat la cazare cat si pe parcursul taberei pentru a se asigura de respectarea acestor condiții. Directorul taberei poate efectua inopinant controale în camera pentru verificarea celor de mai sus precum și în orice altă situație reclamată pentru menținerea disciplinei și respectarea prezentului regulament și a programului taberei.
14. Participanții nu au voie să deterioreze spațiile verzi, să rupă plantele sau să traverseze gardurile vii. Însoțitorii au datoria să-i încurajeze să respecte natura și să folosească traseele de acces marcate.
15. Plecarea din tabara se face dupa predarea inventarului camerelor, vineri, între 9.30-10.00. Check-out-ul se face vineri, până în ora 09.30.

C. SIGURANȚĂ

1. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, arme albe, puști cu bile, lasere etc.). Însoțitorii au obligația inspectării și verificării participanților și camerelor acestora pentru a se asigura de respectarea acestor condiții.
2. Participanții nu vor deține sau consuma substanţe interzise (alcool, tutun, droguri, băuturi energizante etc.). Însoțitorii au obligația inspectării și verificării participanților și camerelor acestora, periodic, pentru a se asigura de respectarea acestor condiții.
3. La ateliere, participanții vor respecta întocmai regulile de siguranță prezentate de animatori-moderatori.
4. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, stâlpi, copaci,pietre ornamentale, garduri, instalaţii sportive, să se aplece peste marginile fântânilor, balcoanelor etc.
5. Participanții se vor asigura înainte de a traversa strada.
6. În drumeţii, participanţii nu vor părăsi grupul și vor urma regulile indicate înainte la plecare.
7. Participantii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, pârâuri, lacuri.
8. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziţie de către organizatori.
9. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de obiecte, vor anunța imediat personalul taberei.
10. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților.
11. Se interzice focul deschis în incinta taberei și în împrejurimile acesteia.

D. MEDICALE

1. Participanții nu vor aduce cu ei în tabără medicamente decât dacă urmează un tratament prescris de medic. În acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea cadrului medical din tabără.
2. Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a copiilor, posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi afecţiuni cum ar fi lipsa de calciu, anemie, astm bronsic, tahicardie etc.
3. Însoțitorii de grup sunt direct răspunzători de starea de sănătate a participanților, orice informații despre starea de sănatate a participanților trebuie adusă la cunoțtința organizatorilor.

E. PROGRAM, REGULI GENERALE

1. Participanții se angajează să participe integral la toate activitățile din programul taberei.
2. Însoțitorii de grup sunt rugați să se informeze cu privire la programul taberei, să-l prezinte copiilor și să-i încurajeze pe aceștia să participe la activități. Însoțitorii vor putea asista la toate activitățile, dar sunt rugați să nu perturbe desfășurarea lor sau să distragă atenția participanților.
3. Participarea la activitățile din programul zilnic se va face pe grupe de vârstă, sub coordonarea personalului taberei.
4. După mese, toți participanții vor returna farfuriile, tacâmurile, paharele și platourile la locul indicat pentru debarasare.
5. Fiecare membru al taberei este responsabil de păstrarea curățeniei în camera, în spațiile de activități, precum și pe traseul drumețiilor.
6. Participanţii vor primi un ecuson cu numele lor și al echipei, pe care îl vor purta pe toată durata taberei.
7. Participanţii nu vor utiliza telefonul mobil și alte dispozitive electronice în timpul activităților (diminuează puterea de concentrare a copiilor, putând duce la disfuncționalități în activități și deplasări sau chiar la accidente prin distragerea atenției!)
8. Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele din tabără și nu vor deranja prin comportamentul lor pe ceilalţi participanţi.
9. Toate fotografiile și filmările din cadrul taberei sunt proprietatea instituției organizatoare și sunt folosite în scop de promovare.
10. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea prezentului regulament.
11. Participanții nu vor purta haine indecente sau vestimentație neadecvată activităților.
12. Alte reguli de comportament pentru participanți vor fi prezentate la deschiderea oficială a taberei.
13. Pentru orice activitate care va fi întreprinsă de către părinții / tutorii / profesorii însoțitori, care este în afara programului taberei, aceștia vor răspunde în totalitate de siguranța copiilor.
14. Participarea la activitățile EXTRA (Drumeție Canionul 7 Scări, Paradisul Acvatic, Vizita Brașov medieval, Parc Trambuline OZY Park, inclusiv transportul participantilor) este condiționată de acordul însoțitorilor de grup (persoane adulte), acest lucru presupunând însușirea și acceptarea regulamentelor proprii acestor tip de activități pe baza de semnatură sau nu, după caz. În cazul în care însoțitorii de grup nu își dau acordul, participanții rămân în locația taberei în grija însoțitorilor de grup, fără a avea dreptul să solicite eventuale rambursări, aceste costuri nefiind evidențiate separat în tariful de înscriere și ca atare ele nu fac obiectul unei eventuale returnări.
15. În timpul taberei, în afara intervalelor orare alocate ATELIERELOR, așa cum sunt ele prezentate în programul taberei, însoțitorul de grup este direct responsabil de activitatea participanților din incinta taberei, prin aceasta înțelegând orice tip de activitate (program de odihnă, masă, timp liber,pregatire plecare activitati, etc.) desfășurată de participanti în afara intervalelor orare atribuite ATELIERELOR. Pentru alte activități extra, necuprinse în programul taberei, solicitate de către însoțitorul de grup, acesta poartă întreaga responsabilitate și își asumă eventualele costuri suplimentare,dupa informarea in scris a directorului taberei.
16. Responsabilitatea organizatorului taberei pentru activitățile desfășurate de către participant revine acestuia, exclusiv, doar pe perioada intervalelor orare alocate ATELIERELOR taberei, așa cum sunt ele prevazute în programul taberei și doar pentru participanții prezenți la ATELIER. Pentru participantii care lipsesc de la ATELIERE responsabilitatea pentru activitățile acestora îi revine însoțitorului de grup.
17. Însoțitorilor grupurilor le revine responsabilitatea de a facilita completarea și colectarea documentelor necesare participării în tabără pentru fiecare participant ce trebuie luate la cunoștință și semnate de către părinții participanților, după caz, precum și a oricăror informații considerate necesare pentru protejarea și siguranța participanților.
18. Refuzul de a respecta prezentul regulament poate duce la excluderea participantului din tabără înainte de termen. În acest caz, taxa de înscriere în tabără nu va fi returnată, iar părinții/tutorii se obligă să recupereze participantul înainte de sfârșitul taberei ( în termen de 24 ore de la data informării însotitorului de grup asupra deciziei de excludere a participantului).
19. Însoțitorii de grup, participanții, organizatorii au obligația respectării regulamentelor, instrucțiunilor și indicațiilor proprii locației unde se desfășoară tabăra care pot completa sau întări prezentul regulament.
20. Rolul acestui regulament este de a asigura desfășurarea taberei în condiții optime și în deplină siguranță și de a crea o atmosferă de bună dispoziție și maxim confort pentru toți participanții.
21. Directorul taberei poate efectua inopinant controale pentru verificarea celor de mai sus precum și în orice altă situație reclamată pentru menținerea disciplinei și respectării prezentului regulament și a programului taberei.